“วิษณุ”เตือนปปง.อย่าใช้อำนาจเกินควบคุม

“วิษณุ” ปาฐกถาพิเศษ ย้ำเร่งตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยง สกัดก่อการร้าย เตือนปปง.อย่าใช้อำนาจมากเกินควบคุม ระวังเป็นโจรเสียเอง จ่อออกม. 44 สายการบินไม่มีใบรับรองงดบินในประเทศวันนี้ เมื่อวันที่  13 ก.ย.เวลา 09.30 น.ที่โรงแรมดุสิตธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ว่า การมีกฎหมายฟอกเงินเป็นประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และสามารถนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่นได้อีก เพราะการต่อต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกถือเป็นเรื่องใหญ่  ถ้ากองทัพเดินด้วยท้อง การกระทำความผิด อาชญากรรมก็เดินด้วยเงินเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงเหมือนกัน ถ้าเราสามารถตัดวงจร สกัดตัดตั้งแต่ตอนนี้ จะเดินต่อไปไม่ถูก เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง เงินจ่ายไปไม่ออก ไม่ช้าก็ต้องหยุดดำเนินการ เพราะไม่มีปัจจัยที่ใช้เป็นค่าจ้าง เงินทองที่จะใช้ก่อการร้าย จัดหาอาวุธก็ไม่มี หากไม่สกัดกั้นการก่อการร้ายตั้งแต่ต้นจะระบาดไปทั่ว

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ดังนั้นประเทศไทยจึงออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนทางการเงิน คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูง  ซึ่งเป็นกฎหมายฝาแฝดกับพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ทั้งนี้การต่อต้านและป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน จะเดินหน้าไปได้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานด้านการข่าว คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

admin

admin wrote 172 posts

Post navigation