ศิริราชชวนคนไทยนำเงินออมแลกกระปุกสัญลักษณ์ร.9

ร.พ.ศิริราชชวนคนไทยนำเงินออมนำมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานรัชกาลที่9 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” รณรงค์ส่งเสริมการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย โดยออมเงินในกระปุกส่วนตัวนำมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

สำหรับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน มี 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ขั้นตอนร่วมโครงการคือ
1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้
2.นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน
การเปิดรับแลกกระปุก ให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารแบบแรก วันที่ 28 ก.ค.-20 ส.ค. กล้องถ่ายรูป วันที่ 21 ส.ค.-20 ก.ย. และพระราชพาหนะทรงงาน วันที่ 21 ก.ย.-20 ต.ค. นี้ เพื่อกระตุ้นการออมอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมครบ 3 แบบ
ช่องทางการแลกมี 3 แบบ คือ 1.www.savingforgiving.com 2.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 3.แลกในกิจกรรมโรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าตามวัน เวลา ที่กำหนด
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส “การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง” ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดอดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ นักออมเงิน และพระองค์ยังได้รับการหล่อหลอมให้รู้จักการออมเพื่อให้จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน เรียกว่า กระป๋องคนจน หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมอะไรแล้วมีกำไรจะต้องถูกเก็บภาษีหยอดใส่กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือน ทรงยึดแนวทางปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมาจวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
/ขอบคุณ สสส

admin

admin wrote 172 posts

Post navigation