สจ. เตรียมทีม“เอ็มแคท” ดูแลปชช. หากเกิดน้ำท่วม

กรมสุขภาพจิตให้โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัด 19 แห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560 นี้ ให้ป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาล และเตรียมทีมเอ็มแคท พร้อมลงดูแลจิตใจประชาชนกรณีมีน้ำท่วมแนะผู้ป่วยที่ยาใกล้หมดให้พบแพทย์ก่อนวันนัด หากไปตามนัดไม่ได้ขอให้แจ้งอสม.ใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323 หรือ 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแนะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซากให้เตรียมพร้อมกายใจคาดการณ์เผื่อไว้ล่วงหน้า ขนย้ายสิ่งของมีค่าจะช่วยลดความสูญเสียและความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติลงได้มาก
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ 59 จังหวัดครอบคลุมทุกภาค ในช่วงวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยได้สั่งการให้โรงพยาบาล( รพ.) จิตเวชที่อยู่ในสังกัด 19 แห่งทั่วประเทศ เตรียมการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความสูญเสียสามารถให้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง และให้ทุกแห่งเตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤติหรือทีมเอ็มแคท ( Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT ) พร้อมเวชภัณฑ์ พร้อมลงปฏิบัติงานดูแลปฐมพยาบาลจิตใจแก่ผู้ประสบภัย หากเกิดน้ำท่วม ร่วมกับทีมเครือข่ายในจังหวัดซึ่งมีประมาณ 800 ทีมทั่วประเทศ ให้การดูแลทั้งประชาชนที่ประสบภัย ผู้ป่วยจิตเวชเดิมเพื่อป้องกันอาการกำเริบ และกลุ่มญาติของผู้ป่วยด้วย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ขอให้ญาติผู้ป่วยจิตเวชดูแลเก็บยาไว้ใกล้ตัว สามารถหยิบฉวยได้ง่ายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และให้ตรวจสอบยาของผู้ป่วยที่กินประจำและต้องกินต่อเนื่อง หากพบว่าใกล้หมดให้ไปพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ หรือหากไม่สามารถเดินทางออกไปพบแพทย์ตามนัดได้ ให้แจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ใกล้บ้าน หรือโทรแจ้งสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดส่งยาให้โดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาผู้ป่วยอาการกำเริบจากการขาดยา
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการเตือนภัยอย่างมีสติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซาก ให้เตรียมตัวเตรียมใจคาดการณ์เผื่อไว้ล่วงหน้า เนื่องจากภัยจากธรรมชาติอาจมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่า ข้าวของต่างๆ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงปลอดภัยจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรองปัจจัยสี่จำเป็น เช่นอาหารน้ำดื่ม ไว้ให้พร้อม เพราะหากเกิดน้ำท่วมจริง ความสูญเสียจะเกิดน้อยลง จะช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติลงได้มาก
/ขอบคุณ สสส

admin

admin wrote 194 posts

Post navigation